Historie klubu

Kit klub 01 (Custom)        Klub plastikových modelářů KIT KLUB Chodov byl založen několika nadšenci v roce 1997. Po výzvě v lokálním periodiku, otištěné z podnětu JUDr. Jana Mikače, se v DDM Chodov sešla skupina fanoušků plastikového modelářství nejen z Chodova. Na zakládací schůzi byl předsedou zvolen iniciátor JUDr. Jan Mikač. Z grafických návrhů Ing. Luboše Kuny jsme pak vybrali podobu klubového znaku. Život klubu se zpočátku omezoval pouze na měsíční setkávání a modelářské diskuze, ale postupně přerostl i do ‚veřejného prostoru‘. Byla navázáná blízká spolupráce s DDM Bludiště Chodov, kde klub získal klubovnu, a začali jsme se scházet při výchově modelářského mládí. Této činnosti se věnovali zejména Jan Mikač, Svatopluk Pilát a Miroslav Provazník. Ještě téhož roku jsme také uspořádali první veřejnou modelářskou soutěž v prostorech DDM. V průběhu roku se počet členů klubu rozrostl na 21 členů.

        V roce 1998 jsme díky předsedovi klubu navázali vztahy s Kulturním a společenským střediskem v Chodově, a ve velkém sále uspořádali velmi úspěšný I. ročník CHODOVSKÉ CHMELNICE, který byl počátkem dlouholeté tradice, stejně jako pořádání každoroční postupové soutěže mládeže. Členové klubu se také sami začali aktivně účastnit soutěží pořádaných jinými kluby. Za zmínku stojí úspěšná účast členů klubu na soutěžích ve Stodu, Liberci, Děčíně, Rokycanech a Prostějově.

        V roce 2000 stáli členové klubu u zrodu CMK modelářské ligy, pro kterou se na několik let stali hlavními organizátory.

       V roce 2001 jsme v rámci CHODOVSKÉ CHMELNICE poprvé pořádali seniorské Mistrovství republiky v plastikovém modelářství. Pro tuto soutěž vytvořil člen klubu komplexní program, který následně od roku 2004 pomáhá s týlovým zabezpečním modelářských soutěží dodnes. Se členy našeho klubu, kteří pomáhají s organizací se můžete dodnes setkat na velkých akcích jako například na  PilsenKitu, E-Day & Mistrovství ČR, ale i na menších, regionálních soutěžích.

       V roce 2002 byl na celostátní konferenci plastikových modelářů do předsednictva kooptován JUDr. Jan Mikač a náš klub se tak ještě aktivněji podílel na celorepublikovém modelářském dění. Při své práci však narazil na nesrovnalosti ve vedení svazu a na svou funkci rezignoval. To vedlo ke svolání mimořádné konference, na které bylo zvoleno nové předsednictvo a JUDr. Jan Mikač stanul v jeho čele.

       V roce 2003 se poprvé umístil člen našeho klubu na Mistrovství republiky. Luboš Kuna získal 3. místo v kategorii I.c a byl následně nominován na Scalemodel World v Telfordu, kde získal ocenění „Commended“. V celoroční CMK lize pak skončil na druhém místě v kategorii Detailovaná letadla 1/72. Tímto rokem začalo několikaleté velmi úspěšné soutěžní období členů klubu, kteří získávali četná ocenění jak na domácích, tak i na zahraničních soutěžích.

mila       V roce 2004  pořádal náš klub ve spolupráci s KPM Rokycany podruhé seniorské Mistrovství republiky v plastikovém modelářství v rámci soutěže E-Day konané v Plzni. Od tohoto roku se členové klubu aktivně podílejí na organizaci každého Mistrovství republiky plastikových modelářů, i když bylo přesunuto do Prahy. Tohoto roku náš klub tragickým způsobem přišel o úspěšného modeláře, dobrého kamaráda,  milovníka americké techniky a skvělého člověka Mílu Šedinu, který podlehl následkům vážné dopravní nehody. Na jeho počest jsme založili „Memoriál Míly Šediny“, který se stal nedílnou součástí dalších ročníků Chodovské chmelnice.

Kit klub 02       V roce 2005 se poprvé člen klubu Luboš Kuna stal seniorským Mistrem republiky a následně pak v několika kategoriích vyhrál i Scale Model World v anglickém Telfordu, což v dalších letech několikrát zopakoval. Na konci roku pak členové klubu rozhodli o klubových barvách, které změnili na modrou a středně šedou. Také byl pozměněn klubový znak, kde bylo žluté okruží nahrazeno šedým a byl povolen i „Low Visible“ znak pro šedá trička.

       V roce 2007 dosáhl prvního velkého úspěchu odchovanec našeho klubu Radek Šíp , který se stal Mistrem republiky v kategorii starší žáci a následně pak vyhrál svou kategorii i na Scale Model World. Za tento úspěch byl oceněn Pamětním listem hejtmana Karlovarského kraje. Na úspěchy na Mistrovství republiky a Scale Model Worldu pak Radek navázal i v následujících třech letech, ale již v kategorii kadet.

       V roce 2009 došlo k přerušení dobrých vztahů s městem Chodov a následně jsme ztratili kontakty na Kulturní a společenské středisko v Chodově. 12. ročník CHODOVSKÉ  CHMELNICE tak byl posledním, který zde byl konán. Pro nezájem mladých modelářů jsme také přišli o klubovnu v DDM. Následně jsem se pokusili v roce 2010 soutěž pořádat ve spolupráci s KPM Karlovy Vary v rámci Karlovarského poháru 2010. Tento pokus nebyl úspěšný a další spolupráci nepřinesl. V tomto roce ukončil JUDr. Jan Mikače svůj mandát předsedy SPM ČR a současně rezignoval z osobních důvodů i na post předsedy KPM Chodov. Klub opustila velká část členů a v dalších letech existoval víceméně pouze formálně.

       K obnovení činnosti došlo v roce 2012, kdy Jaroslav Soukup získal dobrý kontakt na Multifunkční centrum v Březové. Aby svá jednání mohl vést na oficiální úrovní, zvolila jej členská schůze předsedou klubu. Ve stejné době se také podařilo získat novou klubovnu. Jednání se starostou  města Březová byla velmi úspěšná a oživení původní CHODOVSKÉ CHMELNICE, nyní pod novým názvem BŘEZOVSKÉ SETKÁNÍ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ nic nebránilo. Naše ambice nesměřovaly k pořádání obrovské, megalomanské soutěže, ale spíše k pohodové regionální soutěži s bohatým doplňkovým programem a kvalitním zázemím. A multifunkční centrum toto nabízelo v míře více než bohaté. Modelářům jsme chtěli nabídnout before-party s ubytováním, turnaj v bowlingu a elektronickou střelnici. Zima a jaro 2013 pak proběhlo v rytmu pečlivých příprav soutěže. Protože v klubu zůstalo pouze 5 aktivních členů požádali jsme o spolupráci KPM Kaznějov, se kterým máme dlouhodobě velmi dobré vztahy a i díky jejich pomoci byl I. ročník BSPM konaný v květnu 2013 perfektní.

       V roce 2014 jsme zmodernizovali znak klubu do současné podoby a došlo také k výběru nových klubových barev – oranžová (pracovní) a temně šedá (reprezentační). V témže roce jsme začali ve spolupráci s firmou Eduard a Bunny Fighter Clubem připravovat nový netradiční modelářský projekt, který dostal později název IRONBUNNY. Jde o modelářskou čtyřiadvacetihodinovku družstev ve stavbě jednotného modelu proloženou fyzickými testy inspirovanou slavným závodem 24 hodin Le Mans. První ročník se konal v horské chatě na Bublavě v listopadu téhož roku a byl velice úspěšný. Na konci roku 2014 byl vytvořen základ nového klubového webu (právě jej prohlížíte), který se postupně snažíme rozvíjet a doplňovat

       V roce 2015 ukončil po třech letech předseda klubu Jaroslav Soukup svou funkci. Proběhly řádné volby, ve kterých byl zvolen Radek Šíp. Od nového předsedy se očekává, že klub i nadále povede v dosavadním duchu, a to především v organizaci dalších ročníků BSPM a IRONBUNY. Příští rok to bude již 4. respektive 3. ročník těchto akcí, které se k naší velké radosti staly jednou z neodmyslitelných modelářských akcí, konaných v západních Čechách.

Komentáře jsou uzavřeny.